top of page

BADANIA do celów sanitarno- epidemiologicznych

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych muszą wykonać:

  • uczniowie, studenci, doktoranci kształcący się w kierunku wykonywania prac, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

  • osoby podejmujące lub wykonujące pracę, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby

  • osoby pracujące, które w ramach powierzonych obowiązków mają styczność z żywnością.

W Centrum Zdrowia EMVIT badania przeprowadzane są przez lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Po przeprowadzeniu badań lekarz wydaje orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach, z czego jeden trafia do pracownika, a drugi do pracodawcy lub innej osoby zlecającej wykonanie badań.

Książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych nie jest wymagana. Konieczne jest jednak posiadanie wyników badań laboratoryjnych wykonanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

                          Rejestracja i informacje tel. 722-395-256

Przygotowanie do badania:
  • pracownik na badania powinien przyjść zdrowy, wypoczęt

  • pracownik MUSI mieć ze sobą wyniki badań z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

  • jeśli pracownik używa okularów do czytania to prosimy by miał je przy sobie

  • przed badaniem można wydrukować poniżą ankietę i przyjść z wypełnionym drukiem

Ankieta

Możliwa płatność kartą!

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu- tel. 722-395-256 lub centrumemvit@gmail.com
bottom of page